Στάδια e-Συμβουλευτικής


1η Συνεδρία

Διάρκεια: 1 ώρα

Περιεχόμενο: Γνωριμία, Ενημέρωση & Χορήγηση Ασκήσεων Αυτογνωσίας & Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού (online).

Στόχος: Η αναγνώριση των κλίσεων, των ενδιαφερόντων, των επιθυμιών, των δυνατοτήτων, των αδυναμιών και των περιορισμών του συμβουλευόμενου. 

2η Συνεδρία

Διάρκεια: 1 ώρα

Περιεχόμενο: Ανάλυση, Αξιολόγηση Ερμηνεία του Τεστ και των Ασκήσεων Αυτογνωσίας.

Στόχος: Η αναζήτηση επιλογών και η αξιολόγησή τους σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τεστ αλλά και των πληροφοριών που συνέλλεξε ο σύμβουλος από την 1η συνεδρία. 

3η Συνεδρία

Διάρκεια: 1 ώρα

Περιεχόμενο: Συζήτηση

Στόχος: Λήψη απόφασης & Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης.

Follow-up Συνεδρίες 

Διάρκεια: Ευέλικτη

Περιεχόμενο: Επικαιροποίηση Σχεδίου Δράσης, Σύνταξη βιογραφικού, Προετοιμασία Συνέντευξης, κ.α.

Στόχος: Παροχή συνεχούς υποστήριξης (coaching).


*Οι συνεδρίες διεξάγονται διαδικτυακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Zoom