Προγράμματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Αν όντως είμαστε οι επιλογές μας, τότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι επιλογές που κάνουμε είναι πραγματικά δικιές μας.


Πρόγραμμα "Ανακαλύπτω"

Το πρόγραμμα αφορά μαθητές Γυμνασίου καθώς και μαθητές της Α΄ Λυκείου τους οποίους βοηθά να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Προγραμματίζεται μία ατομική συνεδρία διάρκειας 60 λεπτών, με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο Σύμβουλο Σταδιοδρομίας του CounselShop. Πριν τη πρώτη συνεδρία, ο ενδιαφερόμενος πραγματοποιεί online το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate Test

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

1 Συνεδρία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

60 Λεπτά

ΤΑΞΕΙΣ

Γυμνάσιο - Α' Λυκείου

ΚΟΣΤΟΣ

40€


Πρόγραμμα "Επιλογή για το Μέλλον"

Το πρόγραμμα αφορά σε μαθητές Β' & Γ' Λυκείου. Αποτελείται απο 2 συναντήσεις με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο Σύμβουλο Σταδιοδρομίας του CounselShop. Παρέχονται τα απαραίτητα εργαλεία για να κάνουν την καλύτερη "επιλογή για το μέλλον" τους. Πριν την πρώτη συνεδρία, ο ενδιαφερόμενος πραγματοποιεί online το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού.

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

2 Συνεδρίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

60+60 Λεπτά

ΤΑΞΕΙΣ

Β΄ - Γ' Λυκείου

ΚΟΣΤΟΣ

75€


Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Όλες οι πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζεις για όλα τα τμήματα στο μηχανογραφικό. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γ' Λυκείου αλλά και σε  απόφοιτους που θέλουν να επανυποβάλουν μηχανογραφικό ξανά με το 10%. Η υπηρεσία περιλαμβάνει μία συνεδρία και τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού εφόσον δεν έγινε με κάποιο απο τα παραπάνω προγράμματα.

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

1+1 Συνεδρία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

60+60 Λεπτά

ΤΑΞΕΙΣ

Γ' Λυκείου / Απόφοιτοι

ΚΟΣΤΟΣ

45€/συνεδρία


Αναζήτηση Εναλλακτικών Σπουδών

Παρέχονται πλήρεις και λεπτομερείς πληροφορίες για εναλλακτικές τόσο για Προπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό ή σε Κολλέγια στην Ελλάδα και την Κύπρο όσο και για φοίτηση σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. Οι πληροφορίες αφορούν στα δίδακτρα, το κόστος ζωής και χρήσιμα tips για τα προγράμματα σπουδών και τα πανεπιστήμια. Η υπηρεσία περιλαμβάνει και τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

2 Συνεδρία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

60+60 Λεπτά

ΤΑΞΕΙΣ

Γ' Λυκείου / Απόφοιτοι

ΚΟΣΤΟΣ

75€


Επιλογή Μεταπτυχιακού - Metacademia

Παρέχονται πλήρεις και λεπτομερείς πληροφορίες για εναλλακτικές Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό και την Κύπρο. Οι πληροφορίες αφορούν στα δίδακτρα, το κόστος ζωής και χρήσιμα tips για τα προγράμματα σπουδών και τα πανεπιστήμια. Χορηγείται επίσης και τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

2 Συνεδρίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

60+60 Λεπτά

ΤΑΞΕΙΣ

Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας

ΚΟΣΤΟΣ

75€


* Όλα τα παραπάνω προγράμματα είναι αυτοτελή. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα των follow-up συνεδριών ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν.

Η εργασία από το σπίτι έχει γίνει ένας νέος κανόνας για πολλούς επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο, ειδικά μετά τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία του COVID-19. Η ευελιξία και η δυνατότητα ισορροπίας μεταξύ εργασιακού και προσωπικού βίου έχουν κάνει την τηλεργασία ιδιαίτερα δημοφιλή. Παρακάτω, παρουσιάζουμε μερικές από τις κορυφαίες ιστοσελίδες που...

Στην αναζήτηση εργασίας, το βιογραφικό σας είναι συχνά η πρώτη εντύπωση που αποκομίζει ένας πιθανός εργοδότης για εσάς. Γι' αυτό, είναι κρίσιμο να το προσαρμόζετε στην κάθε θέση εργασίας που διεκδικείτε, κάνοντάς το όσο το δυνατόν πιο σχετικό και ελκυστικό. Ακολουθούν μερικά βήματα για να το επιτύχετε:

Ο ψυχολογικός μας κόσμος είναι γεμάτος με περίπλοκες έννοιες που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ψυχική μας ισορροπία. Ένα τέτοιο φαινόμενο, που έχει απασχολήσει εκτενώς την ψυχολογική έρευνα, είναι οι γνωστικές διαστρεβλώσεις. Ας εξετάσουμε λοιπόν τι είναι αυτές, πώς μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε....