Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Εργασίας

...για ανέργους

Η Εργασιακή Συμβουλευτική στο counselshop έχει σκοπό την υποστήριξη του ατόμου στην προσπάθειά του/της για αναζήτηση (καλύτερης) εργασίας. 

Το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Εργασίας εφαρμόζει διαδικασίες αξιολόγησης των επαγγελματικών εναλλακτικών, τον επαναπροσδιορισμό και επικαιροποίηση των προσόντων και την παροχή απαραίτητων πληροφοριών από τον κόσμο της αγοράς εργασίας. Με αυτήν την μέθοδο, το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Εργασίας οδηγεί στον καθορισμό ενός εφικτού στόχου και στην κατάρτιση του απαραίτητου σχεδίου δράσης με τον σχεδιασμό της διαδρομής και του τρόπου υλοποίησής του.

Το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Εργασίας περιλαμβάνει:

 • Ανάλυση και Αξιολόγηση προσωπικότητας και επαγγελματικού προφίλ.
 • Παροχή δωρεάν πρόσβασης στο πιο αξιόπιστο και επιστημονικά τεκμηριωμένο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σταθμισμένο στα ελληνικά δεδομένα και στη σύγχρονη πραγματικότητα. 
 • Προσωποποιημένη Ανάλυση και Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων.
 • Εντοπισμός και Προτεραιοποίηση εφοδίων και προσόντων που χρειάζεται να αναπτύξει, να ενισχύσει η ακόμα και να αποκτήσει ο/η συμβουλευόμενος/η, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, όπως ξένες γλώσσες, χειρισμός προγραμμάτων software, Εξειδικεύσεις - Σεμινάρια, κ.α.
 • Αποστολή στο email σας όλων των αποτελεσμάτων του τεστ, των συμπερασμάτων που προέκυψαν κατά την διαδικασία και όλου του συγκεντρωμένου υλικού ενημέρωσης.

Επίσης, το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Εργασίας παρέχει:

 • Δημιουργία & επικαιροποίηση ηλεκτρονικού προφίλ σε ΔΥΠΑ, e-ΕΦΚΑ, ΑΣΕΠ κ.α.
 • Παροχή πληροφοριών και ενημέρωση σχετικά με επιδοτούμενα επιμορφωτικά προγράμματα της ΔΥΠΑ και των Ιδιωτικών ΚΕΚ.
 • Αναλυτική και Πλήρης Ενημέρωση για Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας σε Ελλάδα, Κύπρο και Εξωτερικό (προκηρύξεις ΑΣΕΠ, θέσεις στον ιδιωτικό τομέα, συμβάσεις Ο.Χ., κ.α.).
 • Παροχή πληροφοριών και ενημέρωση σχετικά με Θέματα Εργασιακών Σχέσεων (εργασιακά δικαιώματα & υποχρεώσεις, ασφαλιστικά, κ.α.)
 • Ενημέρωση για τις διάφορες μεθόδους αναζήτησης εργασίας.
 • Οδηγίες για τη σωστή σύνταξη και χρήση βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής.

Η εργασία από το σπίτι έχει γίνει ένας νέος κανόνας για πολλούς επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο, ειδικά μετά τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία του COVID-19. Η ευελιξία και η δυνατότητα ισορροπίας μεταξύ εργασιακού και προσωπικού βίου έχουν κάνει την τηλεργασία ιδιαίτερα δημοφιλή. Παρακάτω, παρουσιάζουμε μερικές από τις κορυφαίες ιστοσελίδες που...

Στην αναζήτηση εργασίας, το βιογραφικό σας είναι συχνά η πρώτη εντύπωση που αποκομίζει ένας πιθανός εργοδότης για εσάς. Γι' αυτό, είναι κρίσιμο να το προσαρμόζετε στην κάθε θέση εργασίας που διεκδικείτε, κάνοντάς το όσο το δυνατόν πιο σχετικό και ελκυστικό. Ακολουθούν μερικά βήματα για να το επιτύχετε:

Ο ψυχολογικός μας κόσμος είναι γεμάτος με περίπλοκες έννοιες που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ψυχική μας ισορροπία. Ένα τέτοιο φαινόμενο, που έχει απασχολήσει εκτενώς την ψυχολογική έρευνα, είναι οι γνωστικές διαστρεβλώσεις. Ας εξετάσουμε λοιπόν τι είναι αυτές, πώς μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε....