4 Τρόποι Βελτίωσης των Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων μέσω του Life Coaching

2023-04-13

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι μια κρίσιμη δεξιότητα τόσο στις προσωπικές όσο και στις επαγγελματικές σχέσεις. Είναι το κλειδί για τη δημιουργία εμπιστοσύνης, την επίλυση συγκρούσεων και τη διατήρηση ισχυρών συνδέσμων με άλλους ανθρώπους. Δυστυχώς, δεν  γεννιούνται όλοι με εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και κάποιοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να εκφραστούν αποτελεσματικά.

Εδώ είναι που μπαίνει το life coaching. Το life coaching είναι μία διαδικασία αυτοανακάλυψης που βοηθά τα άτομα να αναγνωρίσουν και να επιτύχουν τους προσωπικούς και επαγγελματικούς τους στόχους. Ένα από τα σημαντικά οφέλη του life coaching είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας. Εδώ είναι πώς:

Αναγνώριση των φραγμών επικοινωνίας 

Οι life coaches συνεργάζονται με τους πελάτες τους για να αναγνωρίσουν τους φραγμούς επικοινωνίας τους. Αυτοί μπορούν να είναι οτιδήποτε από χαμηλή αυτοεκτίμηση, φόβος απόρριψης, έλλειψη αυτοπεποίθησης ή κακές δεξιότητες ακρόασης. Αφού αναγνωριστούν οι φραγμοί, ο life coach θα βοηθήσει τον πελάτη να αναπτύξει ένα σχέδιο για να τους ξεπεράσει.

Για παράδειγμα, εάν ο πελάτης έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, ο life coach μπορεί να συνεργαστεί μαζί του για να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του μέσω θετικών επιβεβαιώσεων, ασκήσεων οπτικοποίησης και ορισμού στόχων. Ο πελάτης θα μάθει να αναγνωρίζει την αξία και την αξιοπιστία του και να επικοινωνεί πιο αποφασιστικά.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργού ακρόασης 

Η αποτελεσματική επικοινωνία δεν σημαίνει απλά να μπορούμε να μιλάμε κατάλληλα. Περιλαμβάνει επίσης την ενεργό ακρόαση. Οι life coaches μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους να αναπτύξουν δεξιότητες ενεργού ακρόασης, οι οποίες περιλαμβάνουν τη στενή προσοχή σε αυτό που λέει ο άλλος, την επίδειξη συμπόνοιας και την κατάλληλη ανταπόκριση.

Για παράδειγμα, ο life coach μπορεί να βοηθήσει τον πελάτη να ασκηθεί στην ανακλητική ακρόαση, η οποία περιλαμβάνει την επαναληπτική διατύπωση αυτού που είπε ο άλλος για να διασφαλιστεί η κατανόηση. Ο πελάτης θα μάθει να επικεντρώνεται στον ομιλητή και να του δίνει την αδιαίρετη προσοχή του, καταλήγοντας έτσι σε πιο παραγωγικές και σημαντικές συνομιλίες.

Βελτίωση της γλώσσας του σώματος 

Η μη λεκτική επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της επικοινωνίας μας με άλλους ανθρώπους. Οι life coaches μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους να γίνουν πιο επιδέξιοι στη διαχείριση της γλώσσας του σώματος και να κατανοήσουν πώς επηρεάζει την επικοινωνία τους. Ο πελάτης θα μάθει να αναγνωρίζει την λάθος χρήση των στοιχείων της γλώσσας του σώματος και να την αντικαθιστά με την κατάλληλη κάθε φορά χρήση της.

Για παράδειγμα, ο life coach μπορεί να βοηθήσει τον πελάτη να ασκηθεί στην ανοικτή και με αυτοπεποίθηση χρήση της γλώσσας του σώματος, όπως διατηρώντας επαφή με τα μάτια, χαμογελώντας και στέκοντας ψηλά. Ο πελάτης θα μάθει να προβάλλει θετικότητα και αυτοπεποίθηση, καθιστώντας τον πιο παραγωγικό και αποτελεσματικό στην επικοινωνία.

Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης

Η αυτοπεποίθηση είναι καίρια για την αποτελεσματική επικοινωνία. Οι Life coaches μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους να αναπτύξουν εμπιστοσύνη αναγνωρίζοντας τα δυνατά τους σημεία και βοηθώντας τους να τα εκμεταλλευτούν. Ο πελάτης θα μάθει να αναγνωρίζει τις μοναδικές του ικανότητες και να τις εκφράζει με αυτοπεποίθηση.

Για παράδειγμα, ο σύμβουλος ζωής μπορεί να βοηθήσει τον πελάτη να εξασκηθεί στη δημόσια ομιλία, να καθοδηγεί συζητήσεις ομάδων ή να συμμετέχει σε συναντήσεις ομάδων. Ο πελάτης θα μάθει να εκφράζεται αποτελεσματικά, θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του και θα γίνει πιο αποτελεσματικός στην επικοινωνία.

Συνοψίζοντας, το life coaching μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητες επικοινωνίας με την αναγνώριση των φραγμών επικοινωνίας, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ενεργού ακρόασης, τη βελτίωση της γλώσσας του σώματος και την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης. Αυτές οι δεξιότητες είναι ουσιαστικές τόσο στις προσωπικές όσο και στις επαγγελματικές σχέσεις, οδηγώντας σε καλύτερη κατανόηση, εμπιστοσύνη και πιο δυνατές συνδέσεις με τους άλλους. 


Η εργασία από το σπίτι έχει γίνει ένας νέος κανόνας για πολλούς επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο, ειδικά μετά τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία του COVID-19. Η ευελιξία και η δυνατότητα ισορροπίας μεταξύ εργασιακού και προσωπικού βίου έχουν κάνει την τηλεργασία ιδιαίτερα δημοφιλή. Παρακάτω, παρουσιάζουμε μερικές από τις κορυφαίες ιστοσελίδες που...

Στην αναζήτηση εργασίας, το βιογραφικό σας είναι συχνά η πρώτη εντύπωση που αποκομίζει ένας πιθανός εργοδότης για εσάς. Γι' αυτό, είναι κρίσιμο να το προσαρμόζετε στην κάθε θέση εργασίας που διεκδικείτε, κάνοντάς το όσο το δυνατόν πιο σχετικό και ελκυστικό. Ακολουθούν μερικά βήματα για να το επιτύχετε:

Ο ψυχολογικός μας κόσμος είναι γεμάτος με περίπλοκες έννοιες που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ψυχική μας ισορροπία. Ένα τέτοιο φαινόμενο, που έχει απασχολήσει εκτενώς την ψυχολογική έρευνα, είναι οι γνωστικές διαστρεβλώσεις. Ας εξετάσουμε λοιπόν τι είναι αυτές, πώς μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε....