Ενεργητική ακρόαση: Λόγοι για να την ενισχύσετε.

2022-01-14

Οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι ωφέλιμες εντός και εκτός του χώρου εργασίας. Το να έχετε την ικανότητα να μεταδίδετε ξεκάθαρα οδηγίες, ιδέες και έννοιες μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε ανεξαρτήτου καριέρας. Με εξάσκηση, ο καθένας από μας μπορεί να αναπτύξει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες. Μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες στην αποτελεσματική επικοινωνία είναι η ενεργητική ακρόαση (active listening).

Τι είναι η ενεργητική ακρόαση;

Η ενεργητική ακρόαση είναι η ικανότητα να εστιάζει κάποιος πλήρως σε έναν ομιλητή. Έτσι, κατανοεί το μήνυμά του, εμπεδώνει τις πληροφορίες που του παρέχονται και ανταποκρίνεται αντίστοιχα. Αυτή η πολύτιμη δεξιότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας διασφαλίζει ότι είστε σε θέση να συνεισφέρετε και αργότερα να ανακαλέσετε συγκεκριμένες λεπτομέρειες χωρίς να χρειάζεται να επαναλαμβάνονται οι πληροφορίες.

Οι ενεργοί ακροατές χρησιμοποιούν λεκτικές και μη τεχνικές προκειμένου να δείξουν και να κρατήσουν την προσοχή τους στον ομιλητή. Αυτό, υποστηρίζει την ικανότητά σας να εστιάσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπρόσθετα, βοηθά να διασφαλίσετε ότι ο ομιλητής μπορεί να δει ότι είστε συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι σε αυτόν.

Ένας ενεργός ακροατής εξετάζει προσεκτικά τα λόγια του ομιλητή και δεσμεύει τις πληροφορίες στη μνήμη. Με αυτό τον τρόπο, δεν χρειάζεται να σκέφτεται και να επαναλαμβάνει νοερά τι θα μπορούσε να πει μετά στον ομιλητή.

Γιατί είναι τόσο σημαντική;

Είτε αναζητάτε μια νέα ευκαιρία εργασίας, είτε προσπαθείτε να πάρετε προαγωγή είτε εργάζεστε για να βελτιωθείτε στον τρέχοντα ρόλο σας, η βελτίωση των δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης θα σας βοηθήσει να τα πετύχετε. Όπως η κριτική σκέψη και η επίλυση συγκρούσεων, αυτή η δεξιότητα θα σας βοηθήσει να αυξήσετε την αξία σας ως εργαζόμενος.

Πιο συγκεκριμένα, τα οφέλη που προσφέρει η ενεργητική ακρόαση είναι τα εξής:

  1. Χτίζει υγιείς σχέσεις: Η ενεργητική ακρόαση βοηθά τους άλλους να αισθάνονται άνετα με το να μοιράζονται πληροφορίες μαζί σας. Όταν δείχνετε ότι ακούτε ειλικρινά τι έχουν να πουν οι άλλοι, θα ενδιαφέρονται να επικοινωνούν μαζί σας σε τακτική βάση. Αυτό μπορεί να σας δημιουργήσει ευκαιρίες για συνεργασία με άλλους ή να ολοκληρώσετε πιο γρήγορα το τρέχον έργο σας.
  2. Βοηθάει στην ανίχνευση και λύση προβλημάτων: Το να ακούτε ενεργά θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε προκλήσεις και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άλλοι ή προβλήματα μέσα σε έργα. Όσο πιο γρήγορα μπορείτε να εντοπίσετε αυτά τα ζητήματα, τόσο πιο γρήγορα μπορείτε να βρείτε μια λύση ή να δημιουργήσετε ένα σχέδιο για την αντιμετώπισή τους.
  3. Μειώνετε τον κίνδυνο να ξεχάσετε σημαντικές πληροφορίες: Όταν ασχολείστε ενδελεχώς με τον ομιλητή, θα είστε σε θέση να ανακαλείτε συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν ο ομιλητής αποδεικνύει οδηγίες, σας εκπαιδεύει σε μια νέα διαδικασία ή παραδίδει ένα μήνυμα για το οποίο είστε υπεύθυνοι να μεταδώσετε σε άλλους.
  4. Βοηθάει στην κατανόηση σύνθετων προβλημάτων: Οι σπουδαίοι υπάλληλοι προσπαθούν πάντα να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες. Επειδή η ενεργητική ακρόαση σάς βοηθά να διατηρείτε πληροφορίες, θα σας βοηθήσει επίσης να κατανοήσετε καλύτερα νέα θέματα και να θυμάστε καλύτερα όσα έχετε μάθει, έτσι ώστε να μπορείτε να τα εφαρμόσετε στο μέλλον.