Η Σημασία της Αξιολόγησης και Ανατροφοδότησης για μία Εταιρία

2022-07-29

Μία από τις πιο σημαντικές πτυχές ενός χώρου εργασίας είναι η ικανοποίηση και το ηθικό των εργαζομένων, το οποίο μπορεί να επηρεαστεί από τη διαδικασία ανατροφοδότησης ενός διευθυντή. Εάν η ανατροφοδότηση δίνεται έγκαιρα και προσαρμόζεται στα δυνατά και αδύνατα σημεία του εργαζομένου, μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικότητάς του. 

Προκειμένου οι εργοδότες να βεβαιωθούν ότι οι εργαζόμενοί τους είναι ευχαριστημένοι με την εταιρεία, θα πρέπει να πραγματοποιούν τακτικές αξιολογήσεις για το πώς αισθάνονται για τη δουλειά τους. Η ανατροφοδότηση από τους συνομηλίκους θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των εργαζομένων, επειδή μπορεί να αποκαλύψει κάτι σχετικά με τη στάση τους που δεν θα μοιράζονταν με τη διοίκηση.

Πώς οι εργαζόμενοι αξιολογούν τις εταιρείες

Οι έρευνες ανατροφοδότησης των εργαζομένων είναι σημαντικές για τις εταιρείες να κατανοήσουν πώς αισθάνονται οι υπάλληλοί τους για το εργασιακό τους περιβάλλον.

Οι εταιρείες βασίζονται σε έρευνες ανατροφοδότησης για να βελτιώσουν την εταιρική κουλτούρα και το ηθικό τους. Οι εταιρείες με χαμηλό ηθικό δεν θα είναι τόσο παραγωγικές όσο οι εταιρείες με υψηλό ηθικό. Οι έρευνες ανατροφοδότησης βοηθούν τις εταιρείες να κατανοήσουν πώς αισθάνονται οι υπάλληλοί τους για την εταιρεία, τους συναδέλφους τους και την ηγεσία. Εάν ένας υπάλληλος είχε πρόβλημα με έναν συνάδελφο ή έναν ηγέτη, μπορεί να έχει την ευκαιρία να δώσει σχόλια ανώνυμα, ώστε να μην υπόκειται σε καμία αντίδραση από τους υπόλοιπους

Οι έρευνες ικανοποίησης των εργαζομένων είναι ουσιαστικά εργαλεία για τους εργοδότες για να αξιολογήσουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της εταιρείας. Αυτές οι έρευνες είναι ουσιαστικοί υποστηρικτές της αλλαγής, επειδή παρέχουν μια άμεση γραμμή στην άποψη του εργαζομένου.

Οι έρευνες ικανοποίησης των εργαζομένων είναι ουσιαστικά εργαλεία για τους εργοδότες για να αξιολογήσουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της εταιρείας. Αυτές οι έρευνες είναι ουσιαστικοί υποστηρικτές του ηθικού των εργαζομένων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στη δημιουργία κινήτρων για τους εργαζόμενους. Επιπλέον, αυτές οι έρευνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων πριν πραγματοποιηθούν.

Κορυφαίοι 3 λόγοι για τους οποίους οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν την εταιρεία στην οποία εργάζονταν;

Οι 3 κορυφαίοι λόγοι για τους οποίους οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν τη δουλειά τους είναι:

1. Νιώθουν ότι δεν τους εκτιμούν

2. Δεν τα πάνε καλά με το αφεντικό τους

3. Νιώθουν ότι δεν έχουν κίνητρα από τη δουλειά που κάνουν.

Η σημασία της ικανοποίησης των εργαζομένων

Η ικανοποίηση των εργαζομένων είναι ένα μεγάλο μέρος της κουλτούρας μιας εταιρείας και ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας της. Οι εταιρείες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην επένδυση στην ευημερία των εργαζομένων τους, επειδή είναι αυτές που θα συμβάλουν στην επιτυχία της εταιρείας. Όσο καλύτερα νιώθουν οι υπάλληλοί τους ότι δουλεύουν για αυτούς, τόσο πιο πιθανό θα είναι να καταβάλουν προσπάθεια και να ολοκληρώσουν πιο αποδοτικά εργασίες της εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι δεν θέλουν μόνο να αμείβονται καλά, αλλά θέλουν επίσης να ανταμείβονται με καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ευκαιρίες για ανέλιξη και διαφάνεια.

5 Παράγοντες που οδηγούν στην ικανοποίηση των εργαζομένων

Παράγοντες που οδηγούν σε μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι:

- Πρακτικές ομάδας - κανόνες, νόρμες, σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας

Οι ομαδικές πρακτικές αποτελούν κρίσιμο μέρος της υγειονομικής περίθαλψης. Επιτρέπουν την ανοιχτή επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων. Αυτές οι πρακτικές πρέπει να καλλιεργούνται και να διατηρούνται προκειμένου να λειτουργούν αποτελεσματικά και επιτυχώς. Αυτό μπορεί να γίνει με τη θέσπιση κανόνων ομάδας, τον καθορισμό κανόνων και τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας. Όσο περισσότερο χρησιμοποιούνται αυτά τα τρία πράγματα, τόσο περισσότερο θα ανθίζουν οι ομαδικές πρακτικές.

- Διοίκηση - στυλ διαχείρισης, εμπιστοσύνη στους μάνατζερ

Σε έναν οργανισμό, υπάρχει ανάγκη για έναν καλό διευθυντή που θα επιβλέπει τους υπαλλήλους και την εργασία που παράγουν. Προκειμένου να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη με την ομάδα τους, οι διευθυντές πρέπει να είναι διαφανείς με τις προσδοκίες τους και επιμελείς στην εκπλήρωση των υποσχέσεών τους.

- Εργασιακό περιβάλλον - αυτονομία, δημιουργικότητα, ανατροφοδότηση

Έχει γίνει γνωστό ότι ο σύγχρονος χώρος εργασίας αλλάζει και οι εργαζόμενοι που αισθάνονται υποχρεωμένοι να είναι δημιουργικοί και αυτόνομοι εγκαταλείπουν τις δουλειές τους. Σε μια μελέτη της Gallup, το 43% των εργαζομένων λένε ότι έχουν εγκαταλείψει τη δουλειά τους για να αποκτήσουν πίσω την αίσθηση της αυτονομίας και η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων ήταν εκείνοι που ήταν δυσαρεστημένοι με το τρέχον εργασιακό τους περιβάλλον.

- Πολιτισμός - νιώθεις μέρος της κουλτούρας της εταιρείας, νιώθεις ότι εκτιμάς

Πολλές εταιρείες επενδύουν στην κουλτούρα τους και δεν το θεωρούν δεδομένο. Φροντίζουν να κρατούν τους υπαλλήλους ευχαριστημένους και ικανοποιημένους με την εργασία τους επαινώντας τους, παρέχοντας μπόνους και δημιουργώντας ένα θετικό περιβάλλον.

Βέλτιστες Πρακτικές για την Αξιολόγηση Εργαζομένων & Οργανισμών

Η αξιολόγηση των εργαζομένων θα πρέπει να είναι δυναμική, σύγχρονη και να γίνεται με τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να είναι εποικοδομητική για αυτούς και τον οργανισμό.

Η αξιολόγηση των εργαζομένων είναι μια διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων. Συχνά περιλαμβάνει μια αξιολόγηση των δυνατών σημείων, των αδυναμιών, των ευκαιριών ανάπτυξης και των ιδεών για το πώς μπορούν να επιτύχουν στον τρέχοντα ρόλο τους ή πού θα ταιριάζουν καλύτερα στην εταιρεία.

Η διαδικασία θα πρέπει να επικεντρωθεί στο να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τις δεξιότητες και τις δυνατότητές τους καθώς και τα ενδιαφέροντά τους. Οι οργανισμοί πρέπει να αξιολογούν τις ικανότητες κάθε υπαλλήλου για να βεβαιωθούν ότι κάνουν τα πράγματα σωστά και ότι δεν χάνουν χρόνο σε εργασίες που δεν τους ταιριάζουν.

Πώς να δημιουργήσετε ένα αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης εργαζομένων;

Όλοι θέλουν να έχουν ένα σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων, αλλά συχνά δεν έχουν ιδέα πώς να το κάνουν.

Το πρώτο βήμα του σχεδιασμού ενός συστήματος αξιολόγησης εργαζομένων είναι ο καθορισμός των στόχων του. Το επόμενο βήμα είναι η επιλογή των παραγόντων που θα αξιολογηθούν για κάθε έναν από αυτούς τους στόχους. Ένα τρίτο βήμα είναι η αξιολόγηση της απόδοσης σε αυτούς τους παράγοντες συγκρίνοντάς τους με τους στόχους. Το τελευταίο βήμα είναι να αποφασίσετε ποιες ανταμοιβές είναι κατάλληλες για κάθε έναν από αυτούς τους στόχους.

Τι θέλουν περισσότερο οι υπάλληλοί σας από τη διαδικασία αξιολόγησής τους; Οι υπάλληλοί σας θέλουν να ξέρουν πώς τα πάνε και τι πρέπει να κάνουν για να σημειώσουν περαιτέρω πρόοδο στην καριέρα τους.

Πώς να κάνετε την εταιρεία σας καλύτερη με τα σχόλια των εργαζομένων

Το Feedback Loop είναι μια διαδικασία συλλογής σχολίων από τους χρήστες και παροχής κατάλληλης και εποικοδομητικής απάντησης. Αυτή η διαδικασία έχει εφαρμοστεί σε πολλές επιτυχημένες εταιρείες με μεγάλη επιτυχία.

Ορισμένες εταιρείες έχουν προχωρήσει ακόμη και ένα βήμα παραπέρα, αλλάζοντας τη στρατηγική επικοινωνίας τους από «επικοινωνία από πάνω προς τα κάτω» σε «επικοινωνία από κάτω προς τα πάνω».

Η παροχή συνεχούς επικοινωνίας με τους υπαλλήλους σας θα βοηθήσει στην τόνωση του ηθικού και των κινήτρων τους, τα οποία με τη σειρά τους θα τους παρακινήσουν να εργαστούν σκληρότερα.

Το μέλλον της ικανοποίησης των εργαζομένων

Η ικανοποίηση των εργαζομένων μπορεί να σχετίζεται με διάφορους παράγοντες. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες είναι ο μισθός και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Είναι ενδιαφέρον ότι πολλές μελέτες δείχνουν ότι η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι ένας από τους κύριους λόγους για την ικανοποίηση των εργαζομένων.

Ορισμένες έρευνες δείχνουν επίσης ότι οι εργαζόμενοι με υψηλά επίπεδα ικανοποίησης και ευτυχίας τείνουν να είναι πιο παραγωγικοί από εκείνους που δεν είναι ικανοποιημένοι ή ευχαριστημένοι στην εργασία τους, και μένουν επίσης στη δουλειά τους περισσότερο.

Το μέλλον της ικανοποίησης των εργαζομένων θα εξαρτηθεί από το πώς οι εταιρείες αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα - είτε βελτιώνοντας τους μισθούς τους είτε παρέχοντας περισσότερο χρόνο άδειας ή καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.