Πως να Ζητήσετε Αύξηση με 99,99% Επιτυχία!

2023-06-20

Η ζήτηση αύξησης μισθού είναι μια σημαντική συζήτηση και απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία και προσέγγιση. Ορισμένα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ζητήσετε αύξηση μισθού με αυξημένα ποσοστά επιτυχίας του στόχου σας παρουσιάζονται στην παρακάτω λίστα. 

  1. Ερευνήστε την αξία σας: Προετοιμαστείτε και ερευνήστε για το εύρος μισθών που προσφέρονται στον τομέα σας και την περιοχή σας. Αξιολογήστε τις δεξιότητες, την εμπειρία και τις επιδόσεις σας και πώς συνεισφέρετε στον οργανισμό σας.

  2. Κάντε μια λίστα των επιδόσεών σας: Συγκεντρώστε τις επιδόσεις και τις συνεισφορές σας στην οργάνωση, όπως επιτεύγματα, προτάσεις που υλοποιήθηκαν, αναγνωρίσεις που λάβατε και οποιαδήποτε άλλη σημαντική προσφορά στην επιτυχία της επιχείρησης.

  3. Προετοιμαστείτε για τη συνάντηση: Συντάξτε ένα σαφές και συγκεκριμένο αίτημα αύξησης μισθού, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους το αξίζετε. Προσέγγιση την συζήτηση με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και επαγγελματισμό.

  4. Οργανώστε μια συνάντηση: Ζητήστε μια συνάντηση με τον ανώτερο σας, υπογραμμίζοντας τον σκοπό της συνάντησης. Είναι καλύτερο να προσπαθήσετε να συνομιλήσετε από κοντά αντί να στείλετε μια αίτηση μέσω email.

  5. Συζητήστε το αίτημα: Κατά τη συνάντηση, εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι αξίζετε αύξηση μισθού. Αναφέρετε τις επιδόσεις και την αξία σας για τον οργανισμό. Ακούστε προσεκτικά την ανταπόκριση του ανώτερου σας και συζητήστε πιθανές λύσεις ή εναλλακτικές.

  6. Προετοιμασία για αντίθετες απαντήσεις: Μπορεί να υπάρξει περίπτωση που η αίτησή σας να απορριφθεί. Είναι σημαντικό να προετοιμαστείτε για αυτό και να σκεφτείτε εναλλακτικά βήματα, όπως να ζητήσετε αναθεώρηση μισθολογικής κατηγορίας ή να εξετάσετε το ενδεχόμενο προώθησης στο μέλλον.

Να θυμάστε ΠΑΝΤΑ να είστε ευγενικοί, επαγγελματίες και ανοιχτοί στην επικοινωνία. Η επιτυχία στην αίτηση αύξησης μισθού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και της πολιτικής της για τις αυξήσεις μισθού.