Τα επαγγέλματα του μέλλοντος

2020-09-09

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στη γέννηση των, λεγόμενων, επαγγελμάτων του μέλλοντος.

Επάγγελματα και Εξέλιξη

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στη γέννηση των, λεγόμενων, επαγγελμάτων του μέλλοντος. Η υφιστάμενη οικονομική κρίση, παράλληλα, συνέβαλε στο να χαθούν μικρομεσαία επαγγέλματα, ενώ η αντικατάσταση πολλών ανθρώπων από μηχανές που ήδη έχει αρχίσει να γίνεται οδηγεί ακόμα σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό των παραπάνω και σε ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας.

Φυσικά, ο ανταγωνισμός για τις λιγοστές θέσεις εργασίας και ιδίως στην χώρα μας είναι τεράστιος, η ανεργία χτυπάει στο κόκκινο, ενώ οι αμοιβές των εργαζομένων δεν ανταποκρίνονται πια στις πραγματικές εργατοώρες που έχουν δαπανηθεί από τον εργαζόμενο.

Η εξέλιξη του χρόνου το πέρασμα από μια εποχή σε μια άλλη η εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και η υφιστάμενη κρίση έχει οδηγήσει στο να χαθούν μικρομεσαία επαγγέλματα. Ενώ επίσης η αντικατάσταση πολλών ανθρώπων από μηχανές που ήδη έχει αρχίσει να γίνεται οδηγεί ακόμα σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό των παραπάνω και σε ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας.

Σύμφωνα με στοιχεία, πάνω από ένας στους τέσσερις Έλληνες, ηλικίας 20-24 ετών στην Ελλάδα (26,1%) δεν έχει απασχόληση, ούτε βρίσκεται σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Μ' αυτό το ποσοστό η Ελλάδα κατατάσσεται στην δεύτερη υψηλότερη θέση της ΕΕ.

Το Μέλλον

Όπως προαναφέρθηκε, η πρόοδος της τεχνολογίας αναμένεται να αυξήσει κατά πολύ τα ποσοστά της ανεργίας. Οι μηχανές τείνουν να αντικαταστήσουν το ανθρώπινο δυναμικό. Τα μηχανήματα όντως σε κάποια επαγγέλματα όπως πχ ιατρικά επαγγέλματα μπορούν να κάνουν θαύματα και να σώζουν ζωές/να κάνουν πιο εύκολη την έκβαση μιας μέτρησης μιας αξιολόγησης δεικτών, σε άλλους όμως επαγγελματικούς χώρους μπορούν να αποβούν μοιραία όχι μόνο γιατί θα μειώσουν το εργατικό προσωπικό, για παράδειγμα, σε μια μεγάλη εταιρεία ή σε κάποια βιομηχανία, αλλά απειλούν προς ολοκληρωτική αντικατάσταση των ανθρώπων που τελικά θα ασκούν το επάγγελμα.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από έρευνες του ομίλου Boston Consulting Group του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Οι εν λόγω έρευνες έδειξαν ότι σε μια δεκαετία περίπου από σήμερα το 25% των θέσεων εργασίας θα έχει αντικατασταθεί από ρομπότ ή έξυπνα λογισμικά. Ενώ για την ίδια την χώρα τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μέσα στα 20 χρόνια θα έχει χαθεί το 35% των θέσεων εργασίας στην Βρετανία, καθώς θα έχουν εκτοπισθεί από τον αυτοματισμό.

Και ο άνθρωπος τελικά τι θα απογίνει;

Ξεκινώντας με τα τωρινά δεδομένα μέχρι το 2030+ :

 • Σε πρώτη ζήτηση είναι τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά. Λογιστές, ελεγκτές και οικονομολόγοι βρίσκουν ακόμη σήμερα πρόσφορο έδαφος επαγγελματικής ανέλιξης.
 • Επίσης εξέλιξη έχουν τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την βιολογία, τη χημεία, διάφορα παραϊατρικά επαγγέλματα.
 • Ενώ και ο Ακαδημαϊκός τομέας βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα.

Άλλα επαγγέλματα που θα έχουν ζήτηση σε λίγα χρόνια ή που ήδη έχουν αρχίσει να υφίστανται είναι τα εξής:

 • γήρανση του πληθυσμού.
 • Περιβαλλοντικά (πράσινη ανάπτυξη και διαχείριση).
 • Διαδίκτυο
 • ξένες γλώσσες
 • Πληροφορική
 • μηχανικοί λογισμικών
 • Κατασκευαστές κτιρίων ενεργειακής απόδοσης
 • Ερευνητές σε μεθόδους παραγωγής και υλικών φιλικών προς το περιβάλλον
 • Ναυτιλιακά
 • Βιολογική γεωργία
 • Aποκατάσταση (στον τομέα της υγείας, π.χ. φυσικοθεραπευτές)
 • Υγειονομική Περίθαλψη
 • Βιομηχανολόγοι
 • Περιβαντολλόγοι
 • Βιοτεχνολογία- νανοτεχνολογία- ενεργειακές τεχνολογίες
 • Αναλυτές αγοράς

Επαγγέλματα κοντινού μέλλοντος (2020-2030)

 • Κατασκευαστές μελών ανθρώπινου σώματος
 • Νανονογιατροί
 • Διαχειριστές σύμβουλοι ηλικιωμένων
 • Χειρουργοί αύξησης της μνήμης
 • Μηχανικοί που θα συμβάλλουν στην μείωση των αρνητικών αποτελεσμάτων για την κλιματική αλλαγή
 • Εικονικοί δικηγόροι (υπολογιστές με ενσωματωμένο λογισμικό που θα εκδίδει δικαστική απόφαση ανάλογα με το δίκαιο της κάθε χώρας)
 • Εικονικοί /ψηφιακοί καθηγητές
 • Κατασκευαστές εναλλακτικών αυτοκινήτων
 • Μάνατζερ (διαχείριση κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα του έκαστου ατόμου που τον προσλαμβάνει)

Τελικά, οι νέες τεχνολογίες απειλούν την εργασιακή μας ... κανονικότητα. Μάλλον εξαρτάται από το φακό, με τον οποίο θα επιλέξουμε να τις δούμε και να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις για τα επαγγέλματα του μέλλοντος!