- Metacademia -

Πρόγραμμα Επιλογής Μεταπτυχιακού

...για αποφοίτους ΑΕΙ /ΑΤΕΙ

Τι είναι το Metacademia;

   Το Metacademia - Πρόγραμμα Επιλογής Μεταπτυχιακού δεν είναι ΜΟΝΟ "αυτό που φαίνεται". 

   Αποτελεί μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία, η οποία απευθύνεται σε αποφοίτους/τελειόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι.) οι οποίοι επιθυμούν την προσωπική και επαγγελματική τους επανατοποθέτηση και θέλουν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις επιλογές που έχουν τόσο σε Επαγγελματικό όσο και σε Ακαδημαϊκό επίπεδο (Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά Προγράμματα) σε Ελλάδα, Κύπρο και Εξωτερικό.  

Απευθύνεται σε όσους:

 • Επιθυμούν να εξειδικευτούν στο αντικείμενο των βασικών τους σπουδών
 • Επιλέγουν να αλλάξουν κατεύθυνση στις σπουδές τους και να εξειδικευτούν σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο
 • Θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε έναν επιστημονικό τομέα που μελλοντικά θα έχει ζήτηση
 • Έχουν στόχο να ενισχύσουν τα προσόντα τους προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας
 • Είναι εργαζόμενοι και θέλουν να ενισχύσουν τη θέση τους (βαθμολογική και μισθολογική ανέλιξη) και τις γνώσεις τους για να έχουν καλύτερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας 

Η Διαδικασία

   Με την προσωπική συνέντευξη, αλλά και με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων, που συνδυάζουν τα ακαδημαϊκά πεδία με τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα, οι συμβουλευόμενοι οδηγούνται, μέσω του Προγράμματος Επιλογής Μεταπτυχιακού - Metacademia, στην αναγνώριση των τρεχουσών χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους.

Έπειτα, ακολουθεί μια συνεργατική διαδικασία ενημέρωσης των συμβουλευόμενων σχετικά με όλα τα Επαγγέλματα που μπορούν να ασκήσουν άλλα και τα Προγράμματα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών ή/και Επιμορφωτικών Σπουδών που προσφέρονται.

Τι Περιλαμβάνει

 • Έρευνα κατάλληλου Μεταπτυχιακού με βάση τους στόχους, τις σπουδές και τα ενδιαφέροντά σου
 • Ενημέρωση για την ποιότητα των προγραμμάτων, τα κριτήρια επιλογής, το κόστος, τις υποτροφίες, τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την αυτοπεριγραφική έκθεση – personal statement , τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις επαγγελματικές προοπτικές, εάν το πρόγραμμα σπουδών που έχετε επιλέξει έχει διεθνή προοπτική
 • Rankings – Κατατάξεις Πανεπιστημίων
 • Προσομοίωση συνέντευξης Μεταπτυχιακού
 • Κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης
 • Επιλογή Μεταπτυχιακού εξ αποστάσεως ή δια ζώσης ανάλογα με τις ανάγκες σας την εκάστοτε περίοδο. 


ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ*

2 Συνεδρία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

60+60 Λεπτά

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Απόφοιτους Τριτοβάθμιας

ΚΟΣΤΟΣ

75€

* Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι αυτοτελές. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικών follow-up συνεδριών με υποστήριξη τόσο στην Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής όσο και στην προετοιμασία για συνέντευξη.

Η εργασία από το σπίτι έχει γίνει ένας νέος κανόνας για πολλούς επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο, ειδικά μετά τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία του COVID-19. Η ευελιξία και η δυνατότητα ισορροπίας μεταξύ εργασιακού και προσωπικού βίου έχουν κάνει την τηλεργασία ιδιαίτερα δημοφιλή. Παρακάτω, παρουσιάζουμε μερικές από τις κορυφαίες ιστοσελίδες που...

Στην αναζήτηση εργασίας, το βιογραφικό σας είναι συχνά η πρώτη εντύπωση που αποκομίζει ένας πιθανός εργοδότης για εσάς. Γι' αυτό, είναι κρίσιμο να το προσαρμόζετε στην κάθε θέση εργασίας που διεκδικείτε, κάνοντάς το όσο το δυνατόν πιο σχετικό και ελκυστικό. Ακολουθούν μερικά βήματα για να το επιτύχετε:

Ο ψυχολογικός μας κόσμος είναι γεμάτος με περίπλοκες έννοιες που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ψυχική μας ισορροπία. Ένα τέτοιο φαινόμενο, που έχει απασχολήσει εκτενώς την ψυχολογική έρευνα, είναι οι γνωστικές διαστρεβλώσεις. Ας εξετάσουμε λοιπόν τι είναι αυτές, πώς μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε....