Απαντήσεις σε Δύσκολες Ερωτήσεις κατα την Συνέντευξη για Εργασία (II)

2023-09-11

Σε συνέχεια προηγούμενης δημοσίευσης σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να απαντήσετε σε μία σειρά δύσκολων ερωτήσεων σε μια συνέντευξη για εργασία, ακολουθούν άλλες δύο τέτοιες ερωτήσεις και οι προτεινόμενες απαντήσεις τους.

Ερώτηση 3:

Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερή σας αδυναμία και πως την διαχειρίζεστε;

Μια τέτοια ερώτηση δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο απο είναι μια ευκαιρία για να δείξετε την ειλικρίνεια, την αυτογνωσία και τη διάθεσή σας για βελτίωση. Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα απάντησης:

Παράδειγμα Απάντησης:

"Μία από τις προσωπικές μου αδυναμίες που αναγνωρίζω είναι ότι καμιά φορά τείνω να είμαι πάρα πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου. Έχω ψάξει να είμαι πάντα απαιτητικός, αλλά αυτό μπορεί να με οδηγήσει σε υπέρμετρη πίεση και ανασφάλεια. Ωστόσο, έχω εργαστεί πολύ για να βελτιώσω αυτήν την πτυχή του εαυτού μου.

Για να αντιμετωπίσω αυτήν την αδυναμία, έχω αρχίσει να δίνω μεγαλύτερη έμφαση στην αυτοφροντίδα και στην ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Επίσης, έχω αναζητήσει συμβουλές από συνεργάτες και μέντορες για να βελτιώσω την αποδοτικότητά μου χωρίς να αφήνω να επηρεάζεται η ευεξία μου.

Πιστεύω ότι η αναγνώριση και η αντιμετώπιση των προσωπικών αδυναμιών είναι σημαντική για την επαγγελματική ανάπτυξη, και συνεχίζω να εργάζομαι πάνω σε αυτό το θέμα για να γίνω καλύτερος επαγγελματίας και άνθρωπος."

Μια τέτοια απάντηση δείχνει όχι μόνο την αυτογνωσία και την ειλικρίνεια, αλλά και τη διάθεση για αυτοβελτίωση, πράγμα που μπορεί να ενθαρρύνει θετικά τον εργοδότη.

Εναλλακτική Απάντηση

"Μια από τις αδυναμίες που πιστεύω ότι πρέπει να αναφέρω είναι η περιπτυχώση μου σε λεπτομέρειες. Είμαι τύπος που επιδιώκει την τελειότητα και συχνά δαπανώ πολύ χρόνο ελέγχοντας και επαναλαμβάνοντας τα πράγματα για να βεβαιωθώ ότι είναι αψογα.

Παρόλο που αυτή η ακρίβεια μπορεί να είναι πολύτιμη σε ορισμένα σημεία, καταλαβαίνω ότι μπορεί να επιβραδύνει την πρόοδό μου και να καθυστερεί την ολοκλήρωση εργασιών. Έχω προσπαθήσει να βελτιώσω αυτήν την τάση με την εφαρμογή μιας καλύτερης οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου, καθώς και με την εκμάθηση πώς να επιλέγω πότε να είμαι πιο λεπτομερής και πότε να προχωρώ μπροστά.

Πιστεύω ότι η προσοχή στις λεπτομέρειες μπορεί να είναι θετική, αλλά πρέπει να είναι ισορροπημένη με την αποδοτικότητα και την ικανότητα να καταλαβαίνουμε πότε πρέπει να προχωρήσουμε."

Αυτή η εναλλακτική απάντηση επισημαίνει την προσήλωσή σας στη λεπτομέρεια και πώς τη διαχειρίζεστε για να επιτυγχάνετε τους στόχους σας. Η καίρια ιδέα είναι να δείξετε ότι γνωρίζετε τις αδυναμίες σας και εργάζεστε για να τις βελτιώσετε.

Ερώτηση 4:

Πείτε μας για μια στιγμή που αντιμετωπίσατε δυσκολία στην εργασία σας και πώς την αντιμετωπίσατε;

Η συγκεκριμένη ερώτηση αποτελεί μια ευκαιρία να δείξετε την ικανότητά σας να αντιμετωπίζετε προκλήσεις και να βρίσκετε λύσεις. Ακολουθεί ένα παράδειγμα απάντησης: 

Παράδειγμα Απάντησης:

"Μια από τις προκλήσεις που αντιμετώπισα σε προηγούμενη θέση εργασίας ήταν κατά τη διάρκεια ενός σημαντικού πρότζεκτ. Ορισμένες απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες προέκυψαν και απειλούσαν την προθεσμία παράδοσης. Αντιμετώπισα αυτήν την πρόκληση με τον εξής τρόπο:

  1. Ανάλυση του προβλήματος: Πρώτα, εξέτασα αναλυτικά τη φύση του προβλήματος και τις πιθανές αιτίες του. Αυτό με βοήθησε να κατανοήσω καλύτερα το πρόβλημα.

  2. Συνεργασία με την Ομάδα: Στη συνέχεια, συζήτησα το πρόβλημα με την ομάδα εργασίας και ακούσαμε τις διάφορες ιδέες και προτάσεις των μελών. Η συνεργασία ήταν καθοριστική για την εύρεση λύσης.

  3. Επιλογή κατάλληλης λύσης: Μετά από συνεκτική συζήτηση, επιλέξαμε μια λύση που συνδύαζε τις καλύτερες ιδέες της ομάδας και προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του προτζεκτ.

  4. Εφαρμογή και Επιτυχία: Εφαρμόσαμε τη λύση και εργαστήκαμε σκληρά για να ανταποκριθούμε στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Ολοκληρώσαμε το πρότζεκτ επιτυχώς και αξιολογήθηκε θετικά η  δυνατότητά μας να διαχειριστούμε αυτήν την πρόκληση.

Αυτή η εμπειρία με δίδαξε πόσο σημαντική είναι η ανάλυση, η συνεργασία και η αναζήτηση λύσεων όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στην εργασία. Επίσης, ενισχύθηκε η πεποίθησή μου στην ικανότητα να αντιμετωπίσω προκλήσεις και να επιτύχω σε δύσκολες καταστάσεις."

Αυτή η απάντηση παρέχει μια σαφή εικόνα της διαδικασίας αντιμετώπισης της πρόκλησης και πώς αναδείχθηκε η ικανότητά σας να αντιμετωπίζετε δυσκολίες.

Εναλλακτική Απάντηση

"Μια από τις προκλήσεις που αντιμετώπισα σε μια προηγούμενη θέση ήταν όταν οδηγήθηκα να αναλάβω ένα έργο που απαιτούσε πολύπλοκη διαχείριση του χρόνου και των πόρων. Το έργο είχε αυξημένες προθεσμίες και υψηλές προσδοκίες από τους πελάτες μας.

Για να αντιμετωπίσω αυτήν τη δυσκολία, ακολούθησα την παρακάτω προσέγγιση:

  1. Προτεραιότητες και Οργάνωση: Κατανόησα τις προτεραιότητες του έργου και δημιούργησα ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης. Ανέθεσα συγκεκριμένες αρμοδιότητες στα μέλη της ομάδας και οργάνωσα τον χρόνο μας αποτελεσματικά.

  2. Επικοινωνία και Διαχείριση Ομάδας: Κράτησα ανοιχτή επικοινωνία με την ομάδα και τους πελάτες μας. Συνεργαστήκαμε στενά για να διασφαλίσουμε ότι καθημερινά οδηγούμαστε προς τον στόχο μας.

  3. Εκμάθηση και Ανάπτυξη: Ανέλυσα τις δυσκολίες που αντιμετώπιζα και αναζήτησα λύσεις σε σχετικά θέματα και εκπαίδευση. Αυτό με βοήθησε να εξελίξω τις διαχειριστικές μου δεξιότητες.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι ολοκληρώσαμε επιτυχώς το έργο εντός των προθεσμιών και παρείχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα στους πελάτες. Αυτή η εμπειρία με δίδαξε τη σημασία της καλής διαχείρισης του χρόνου, της οργάνωσης και της επικοινωνίας σε περιπτώσεις υψηλής πίεσης."

Αυτή η εναλλακτική απάντηση επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρόνου και των πόρων κατά την αντιμετώπιση προκλήσεων και πώς αυτή η διαδικασία οδήγησε σε επιτυχία. Είναι σημαντικό να παραθέσετε μια προσωπική εμπειρία που αντικατοπτρίζει τις δικές σας δεξιότητες και την προσέγγισή σας σε δύσκολες καταστάσεις.


Η εργασία από το σπίτι έχει γίνει ένας νέος κανόνας για πολλούς επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο, ειδικά μετά τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία του COVID-19. Η ευελιξία και η δυνατότητα ισορροπίας μεταξύ εργασιακού και προσωπικού βίου έχουν κάνει την τηλεργασία ιδιαίτερα δημοφιλή. Παρακάτω, παρουσιάζουμε μερικές από τις κορυφαίες ιστοσελίδες που...

Στην αναζήτηση εργασίας, το βιογραφικό σας είναι συχνά η πρώτη εντύπωση που αποκομίζει ένας πιθανός εργοδότης για εσάς. Γι' αυτό, είναι κρίσιμο να το προσαρμόζετε στην κάθε θέση εργασίας που διεκδικείτε, κάνοντάς το όσο το δυνατόν πιο σχετικό και ελκυστικό. Ακολουθούν μερικά βήματα για να το επιτύχετε:

Ο ψυχολογικός μας κόσμος είναι γεμάτος με περίπλοκες έννοιες που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ψυχική μας ισορροπία. Ένα τέτοιο φαινόμενο, που έχει απασχολήσει εκτενώς την ψυχολογική έρευνα, είναι οι γνωστικές διαστρεβλώσεις. Ας εξετάσουμε λοιπόν τι είναι αυτές, πώς μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε....