Επιλογή Λυκείου: Οδηγίες για Γονείς

2024-03-10

Η επιλογή λυκείου αποτελεί μια καίρια στιγμή για τους εφήβους, καθώς θέτει τα θεμέλια για την μελλοντική τους ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη. Ως γονείς, κηδεμόνες ή εκπαιδευτικοί, μπορείτε να διαδραματίσετε κομβικό ρόλο στην καθοδήγηση και υποστήριξη των αποφοίτων γυμνασίου σε αυτή την κρίσιμη απόφαση.

Παρακάτω δίνεται μία ενδεικτική λίστα με τους τρόπους που μπορείτε να συμβάλετε δημιουργικά στην λήψη απόφασης από τον/την έφηβο/η:

Ενθάρρυνση Αυτογνωσίας:

 • Βοηθήστε τον/την έφηβο/η να ανακαλύψει τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις αξίες του/της.
 • Διεξάγετε σε βάθος συζητήσεις εστιασμένες στα μαθήματα που τον/την ευχαριστούν και στους λόγους που τα προτιμά.
 • Ενθαρρύνετε τον/την να συμμετέχει σε εξωσχολικές δραστηριότητες που τον/την ελκύουν.

Παροχή Πληροφοριών:

 • Παρουσιάστε με σαφήνεια τις διαθέσιμες επιλογές λυκείων.
 • Διοργανώστε επισκέψεις σε λύκεια, όπου ο/η έφηβος/η δύναται να συνομιλήσει με εκπαιδευτικούς και μαθητές.
 • Αναζητήστε συστηματικά πληροφορίες στο διαδίκτυο και σε έντυπα.

Συζήτηση Επιλογών:

 • Αναλύστε από κοινού τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής.
 • Ακούστε με προσοχή τις σκέψεις και τις ανησυχίες του/της εφήβου/η.
 • Αποφύγετε την άσκηση πίεσης προς λήψη μίας μη επιθυμητής απόφασης.

Υποστήριξη Απόφασης:

 • Εκφράστε την άνευ όρων υποστήριξή σας προς την επιλογή του/της εφήβου/η.
 • Συνεργαστείτε μαζί του/της για την ομαλή μετάβαση στο νέο σχολικό περιβάλλον.
 • Προσφέρετε διαρκή υποστήριξη σε τυχόν δυσκολίες που δύναται να προκύψουν.

Επιπλέον Στοιχεία:

 • Σχολικό Περιβάλλον: Λάβετε υπόψη το μέγεθος, το κλίμα και την κουλτούρα του σχολείου.
 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Βεβαιωθείτε ότι το σχολείο προσφέρει μαθήματα που ταιριάζουν στις ακαδημαϊκές κλίσεις και τις μελλοντικές επιδιώξεις του/της μαθητή/τριας.
 • Μελλοντικά Σχέδια: Συνυπολογίστε πώς η επιλογή του λυκείου θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τα μελλοντικά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά βήματα του/της μαθητή/τριας.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η επιλογή λυκείου αποτελεί μία αμιγώς προσωπική απόφαση. Ο/Η έφηβος/η είναι αυτός/ή που θα βιώσει τις συνέπειες της επιλογής του/της. Επομένως, η παροχή ελευθερίας και αυτονομίας στην λήψη της απόφασης, σε συνδυασμό με την κατάλληλη καθοδήγηση και υποστήριξη, δύναται να διασφαλίσει την επιλογή του λυκείου που ταιριάζει ιδανικά στις ατομικές ανάγκες και επιθυμίες του/της μαθητή/τριας.

Η εργασία από το σπίτι έχει γίνει ένας νέος κανόνας για πολλούς επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο, ειδικά μετά τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία του COVID-19. Η ευελιξία και η δυνατότητα ισορροπίας μεταξύ εργασιακού και προσωπικού βίου έχουν κάνει την τηλεργασία ιδιαίτερα δημοφιλή. Παρακάτω, παρουσιάζουμε μερικές από τις κορυφαίες ιστοσελίδες που...

Στην αναζήτηση εργασίας, το βιογραφικό σας είναι συχνά η πρώτη εντύπωση που αποκομίζει ένας πιθανός εργοδότης για εσάς. Γι' αυτό, είναι κρίσιμο να το προσαρμόζετε στην κάθε θέση εργασίας που διεκδικείτε, κάνοντάς το όσο το δυνατόν πιο σχετικό και ελκυστικό. Ακολουθούν μερικά βήματα για να το επιτύχετε:

Ο ψυχολογικός μας κόσμος είναι γεμάτος με περίπλοκες έννοιες που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ψυχική μας ισορροπία. Ένα τέτοιο φαινόμενο, που έχει απασχολήσει εκτενώς την ψυχολογική έρευνα, είναι οι γνωστικές διαστρεβλώσεις. Ας εξετάσουμε λοιπόν τι είναι αυτές, πώς μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε....