Γνωστικές Διαστρεβλώσεις: Τι είναι, πως τις Αναγνωρίζουμε και πως τις Αντιμετωπίζουμε

2024-04-07

Ο ψυχολογικός μας κόσμος είναι γεμάτος με περίπλοκες έννοιες που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ψυχική μας ισορροπία. Ένα τέτοιο φαινόμενο, που έχει απασχολήσει εκτενώς την ψυχολογική έρευνα, είναι οι γνωστικές διαστρεβλώσεις. Ας εξετάσουμε λοιπόν τι είναι αυτές, πώς μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Επίσης θα δούμε τις επιπτώσεις τους στην λήψη αποφάσεων.

Τι είναι οι Γνωστικές Διαστρεβλώσεις;

Οι γνωστικές διαστρεβλώσεις είναι συστηματικά λάθη στον τρόπο που ερμηνεύουμε τις πληροφορίες, τις καταστάσεις, και τις αλληλεπιδράσεις μας με τους άλλους. Αυτές οι σκέψεις συχνά βασίζονται σε μη ρεαλιστικές παραδοχές και έχουν την τάση να είναι αυτοκαταστροφικές, οδηγώντας σε αρνητικά συναισθήματα και συμπεριφορές.

Πώς τις Αναγνωρίζουμε;

Η αναγνώριση των γνωστικών διαστρεβλώσεων απαιτεί αυτοπαρατήρηση και ενσυναίσθηση. Εδώ είναι μερικά κοινά παραδείγματα:

  • Υπεργενίκευση: Κάνουμε ένα γενικό συμπέρασμα βασιζόμενοι σε ένα μεμονωμένο συμβάν.
  • Διάθεση για επιβεβαίωση: Εστιάζουμε μόνο στις πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τις προκαταλήψεις μας.
  • Μαύρο ή άσπρο: Δεν βλέπουμε τις καταστάσεις με ισορροπία, αλλά μόνο σε ακραίες κατηγορίες.
  • Προσωπικοποίηση: Αισθανόμαστε υπεύθυνοι για γεγονότα που δεν ελέγχουμε.

Πώς τις Αντιμετωπίζουμε;

Η αντιμετώπιση των γνωστικών διαστρεβλώσεων απαιτεί πρακτική και συχνά τη βοήθεια ενός επαγγελματία. Εδώ είναι μερικές στρατηγικές:

  • Αυτοπαρατήρηση: Καταγράψτε τις σκέψεις σας και αναζητήστε πρότυπα διαστρεβλώσεων.
  • Ερώτηση της Σκέψης: Ρωτήστε τον εαυτό σας αν υπάρχουν πραγματικά στοιχεία που υποστηρίζουν τις σκέψεις σας.
  • Αντικατάσταση με Εναλλακτικές Σκέψεις: Αναζητήστε πιο ρεαλιστικές και ισορροπημένες ερμηνείες.
  • Εκπαίδευση στην Αντοχή της Αβεβαιότητας: Μάθετε να ανεχτείτε την αβεβαιότητα και να μην προβλέπετε το μέλλον με αρνητικό τρόπο.


Γνωστικές Διαστρεβλώσεις και Λήψη Απόφασης

Οι γνωστικές διαστρεβλώσεις έχουν έναν άμεσο και συχνά υποβόσκοντα αντίκτυπο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε τις πληροφορίες, προβλέπουμε τις συνέπειες και αξιολογούμε τις εναλλακτικές μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από αυτές τις διαστρεβλώσεις. Ας εξετάσουμε λεπτομερέστερα πώς συμβαίνει αυτό.

Περιορισμένη Αντίληψη των Επιλογών

Γνωστικές διαστρεβλώσεις όπως η "μαύρο ή άσπρο" μπορούν να περιορίσουν την ικανότητά μας να βλέπουμε μια πλήρη γκάμα επιλογών και να εκτιμήσουμε τις διάφορες αποχρώσεις μιας κατάστασης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ακραία ή απολυταρχικά συμπεράσματα και αποφάσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη τις πολυπλοκότητες της πραγματικότητας.

Εσφαλμένη Εκτίμηση Κινδύνων και Πιθανοτήτων

Διαστρεβλώσεις όπως η "καταστροφολογία" (η τάση να προβλέπουμε το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα) μπορούν να οδηγήσουν σε υπερεκτίμηση των κινδύνων και να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητά μας να πάρουμε ριζωμένες στην πραγματικότητα αποφάσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική προσοχή ή αποφυγή λήψης αποφάσεων, παραλύοντας τη δράση.

Προκατειλημμένη Επεξεργασία Πληροφοριών

Η "διάθεση για επιβεβαίωση" είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο επιλέγουμε και ερμηνεύουμε πληροφορίες με τρόπο που επιβεβαιώνει τις υπάρχουσες πεποιθήσεις μας, αγνοώντας αντικρουόμενες πληροφορίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προκατειλημμένες αποφάσεις που δεν είναι βασισμένες σε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των δεδομένων.

Αντιπαραγωγικές Στρατηγικές Αντιμετώπισης

Οι γνωστικές διαστρεβλώσεις μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε αντιπαραγωγικές στρατηγικές αντιμετώπισης, όπως η αποφυγή, η αναβλητικότητα ή η υπερβολική ανάλυση, που εμποδίζουν την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Πώς Να Αντιμετωπίσουμε τις Επιπτώσεις στη Λήψη Αποφάσεων

Η ενσυνείδητη προσπάθεια για αυτοεξέταση και η εφαρμογή στρατηγικών όπως η κριτική σκέψη και η αναπροσαρμογή των γνωστικών μας προτύπων μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των γνωστικών διαστρεβλώσεων. Επιπλέον, η εκμάθηση νέων τρόπων σκέψης και η ανάπτυξη μιας πιο ευέλικτης προσέγγισης στην επεξεργασία πληροφοριών μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ικανότητά μας να λαμβάνουμε ισορροπημένες και ενημερωμένες αποφάσεις.


Η εργασία από το σπίτι έχει γίνει ένας νέος κανόνας για πολλούς επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο, ειδικά μετά τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία του COVID-19. Η ευελιξία και η δυνατότητα ισορροπίας μεταξύ εργασιακού και προσωπικού βίου έχουν κάνει την τηλεργασία ιδιαίτερα δημοφιλή. Παρακάτω, παρουσιάζουμε μερικές από τις κορυφαίες ιστοσελίδες που...

Στην αναζήτηση εργασίας, το βιογραφικό σας είναι συχνά η πρώτη εντύπωση που αποκομίζει ένας πιθανός εργοδότης για εσάς. Γι' αυτό, είναι κρίσιμο να το προσαρμόζετε στην κάθε θέση εργασίας που διεκδικείτε, κάνοντάς το όσο το δυνατόν πιο σχετικό και ελκυστικό. Ακολουθούν μερικά βήματα για να το επιτύχετε:

Ο ψυχολογικός μας κόσμος είναι γεμάτος με περίπλοκες έννοιες που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ψυχική μας ισορροπία. Ένα τέτοιο φαινόμενο, που έχει απασχολήσει εκτενώς την ψυχολογική έρευνα, είναι οι γνωστικές διαστρεβλώσεις. Ας εξετάσουμε λοιπόν τι είναι αυτές, πώς μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε....