Πως να Λάβετε την "Σωστή" Απόφαση

2023-05-31

Η διαδικασία της λήψης αποφάσεων είναι μία από τις πιο συνηθισμένες και σημαντικές δραστηριότητες που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας. 

Από τις απλές καθημερινές αποφάσεις, όπως τι να φορέσουμε ή τι να φάμε, μέχρι τις πιο σύνθετες επαγγελματικές ή προσωπικές αποφάσεις, όπως η επιλογή της σωστής στρατηγικής επιχειρηματικής ανάπτυξης ή η επιλογή του σωστού συντρόφου, η διαδικασία λήψης αποφάσεων έχει μεγάλη επίδραση στην πορεία της ζωής μας.

Στην προσπάθεια να κατανοήσουμε τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων, έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες και μέθοδοι που μας βοηθούν να αναλύσουμε τα στάδια, τις παραμέτρους και τις επιδράσεις που εμπλέκονται σε μία απόφαση. Ας ρίξουμε μία ματιά σε μερικές από αυτές τις θεωρίες και μεθόδους.

  1. Θεωρία της αξιολόγησης προς την αγοραστική διαδικασία: Αυτή η θεωρία υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις με βάση την αξιολόγηση και σύγκριση των διαθέσιμων επιλογών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αξιολόγηση περιλαμβάνουν τις προσωπικές προτιμήσεις, τις αναμενόμενες συνέπειες των επιλογών και την αντίληψη για την αξία των διαφόρων παραγόντων.

  2. Θεωρία της αξιολόγησης προς την αποφυγή απωλειών: Σύμφωνα με αυτήν τη θεωρία, οι άνθρωποι προτιμούν να αποφεύγουν απώλειες περισσότερο από ό,τι να αποκτήσουν κέρδη. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να οδηγήσει σε συμπεριφορές αποφυγής κινδύνου ή προσκόλλησης σε γνωστά και ασφαλή μονοπάτια.

  3. Μοντέλο λήψης αποφάσεων του Simon: Ο επιστήμονας της ψυχολογίας, Herbert Simon, πρότεινε ένα μοντέλο για τη λήψη αποφάσεων που βασίζεται στην έννοια της περιορισμένης λογικότητας. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, οι άνθρωποι κατανοούν και αξιολογούν μόνο έναν περιορισμένο αριθμό επιλογών και επιλέγουν την πρώτη αποδεκτή λύση που συναντούν, αντί να αναζητούν τη βέλτιστη λύση.

  4. Μέθοδος SWOT: Η μέθοδος SWOT (Δυνατότητες, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές) είναι ένα πλαίσιο που χρησιμοποιείται για την ανάλυση των δυνατοτήτων και αδυναμιών μίας επιχείρησης ή μίας κατάστασης, καθώς και των ευκαιριών και απειλών που την επηρεάζουν. Αυτή η ανάλυση μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν μία απόφαση και στην αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών.

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις θεωρίες και μεθόδους λήψης αποφάσεων που έχουν αναπτυχθεί. Καθένα από αυτά τα πλαίσια και μοντέλα παρέχει μία διαφορετική προσέγγιση για την αντιμετώπιση και την ανάλυση των πολυπλοκοτήτων που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αυτές τις θεωρίες και μεθόδους, ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε καλύτερες και πιο ενημερωμένες αποφάσεις στη ζωή μας.


Η εργασία από το σπίτι έχει γίνει ένας νέος κανόνας για πολλούς επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο, ειδικά μετά τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία του COVID-19. Η ευελιξία και η δυνατότητα ισορροπίας μεταξύ εργασιακού και προσωπικού βίου έχουν κάνει την τηλεργασία ιδιαίτερα δημοφιλή. Παρακάτω, παρουσιάζουμε μερικές από τις κορυφαίες ιστοσελίδες που...

Στην αναζήτηση εργασίας, το βιογραφικό σας είναι συχνά η πρώτη εντύπωση που αποκομίζει ένας πιθανός εργοδότης για εσάς. Γι' αυτό, είναι κρίσιμο να το προσαρμόζετε στην κάθε θέση εργασίας που διεκδικείτε, κάνοντάς το όσο το δυνατόν πιο σχετικό και ελκυστικό. Ακολουθούν μερικά βήματα για να το επιτύχετε:

Ο ψυχολογικός μας κόσμος είναι γεμάτος με περίπλοκες έννοιες που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ψυχική μας ισορροπία. Ένα τέτοιο φαινόμενο, που έχει απασχολήσει εκτενώς την ψυχολογική έρευνα, είναι οι γνωστικές διαστρεβλώσεις. Ας εξετάσουμε λοιπόν τι είναι αυτές, πώς μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε....